Støtt oss!

Etter solid innsats fra PAWAs side de siste 18 årene tillater vi oss nå å be våre venner og alle velvillige støttespillere med blikk for utviklingspotensialet til PAWA om et lite bidrag til videre drift. Vi vil gjerne be deg om ditt bidrag for å hjelpe oss med å beholde vårt møterom med kontorer, som fungerer både som et ressurssenter og et ungdoms- og kvinnevennlig drop-in-senter.

How much would you like to donate? As a contributor to we make sure your donation goes directly to supporting our cause. Thank you for your generosity!

kr.
Hvem gir i dag?
Vi vil aldri dele denne informasjonen med noen.
Personal Info

Select Payment Method

Donate quickly and securely with Stripe

How it works: A Stripe window will open after you click the Donate Now button where you can securely make your donation. You will then be brought back to this page to view your receipt.

25
Pawa bidrag

Donation Total: kr. 100