VÅR VISJON

PAWAs visjon er at afrikanske kvinner og jenter skal leve et fullt og aktivt liv, i glede av sine rettigheter i Norge. Visjonen vår fokuserer på:

Øke bevissthet

Vi arbeider for å øke bevisstheten om ulike saker som berører afrikanske jenter og kvinner, og hvordan vi kan løse dem

Støtte

Å gi støtte og et kontaktpunkt for afrikanske kvinner og jenter i Norge.

Fysisk og digital plattform

Det er viktig for oss å ha en plattform (fysisk og digitalt) hvor afrikanske kvinner og jenter kan møtes og diskutere spørsmål, som berører dem fritt.