VÅRE KJERNESAKER

Det er spesielt tre saker vi velger å fokusere på. Dette er fordi vi vet det er saker som berører panafrikanske kvinner og jenter i Norge.

  • Kjønnslemlestelse av kvinner
    Kjønnsbasert vold
    Mental helse

BEKJEMPE MED KUNNSKAP

Vi ønsker å belyse våre kjernesaker både i Norge og i Kenya. Det gjør vi gjennom seminarer, workshops, reise til mindre samfunn i Kenya (landsbyer). Gjennom dette kan vi gi informasjon og kunnskap slik at vi kan forebygge kjønnslemlestelse, kjønnsbasert vold og fjerne stigma rundt mental helse. 

DET SOM ER VIKTIG FOR OSS

Hos oss i Pawa er det viktig at alle panafrikanske kvinner og jenter i Norge kjenner til deres rettigheter. Det er også viktig at de har et sted å henvise seg til hvis det skulle oppstå sosiale og helsemessige problemer. Dette gjelder uansett om de er oppvokst her, bodd her lenge eller nylig kommet til Norge. 

For å se mer av vårt arbeid, følg oss gjerne!