HVEM ER VI?

Pawa (Pan African Womens Association) er en organisasjon, startet opp i 2003, rettet mot forskjellige afrikanske kvinner med ulik kulturell bakgrunn i Norge. Vi fungerer som et mellomledd for panafrikanske kvinner og det brede norske samfunn og deler informasjon om norsk kultur, mulighetene som er tilgjengelige i Norge, ansvar og borgernes rettigheter med særlig fokus på barns rettigheter.

MØT KVINNENE BAK PAWA

BENTER ADHIAMBO

DAGLIG LEDER

Tlf: 971 97 592

Email: pawa@pawa.no

CHRISTINE MUNGAI

STYRELEDER

Tlf: 971 97 592

Email: pawa@pawa.no

REGINA ADAHADA

NESTLEDER

Tlf: 99537054

Email: pawa@pawa.no