Om oss

HVEM ER VI?

Pawa (Pan African Womens Association) er en organisasjon, startet opp i 2003, rettet mot forskjellige afrikanske kvinner med ulik kulturell bakgrunn i Norge. Vi fungerer som et mellomledd for panafrikanske kvinner og det brede norske samfunn og deler informasjon om norsk kultur, mulighetene som er tilgjengelige i Norge, ansvar og borgernes rettigheter med særlig fokus på barns rettigheter.

MØT KVINNENE BAK PAWA

BENTER ADHIAMBO

DAGLIG LEDER

Tlf: 971 97 592

Email: pawa@pawa.no

CHRISTINE MUNGAI

STYRELEDER

Tlf: 971 97 592

Email: pawa@pawa.no

REGINA ADAHADA

NESTLEDER

Tlf: 99537054

Email: pawa@pawa.no

VÅR VISJON

PAWAs visjon er at afrikanske kvinner og jenter skal leve et fullt og aktivt liv, i glede av sine rettigheter i Norge. Visjonen vår fokuserer på:

- Å sikre at informasjon som er spesielt rettet mot kvinners og barns liv i Norge, blir gjort tilgjengelig i de afrikanske samfunnene.

- Å være et kontaktpunkt og en kilde til informasjon for nyankomne afrikanske kvinner og barn i Norge.

- Å belyse viktigheten av psykisk og fysisk velvære i de forskjellige afrikanske samfunnene i Norge.