Hva er kjønnsbasert vold?

Hva er egentlig kjønnsbasert vold? Og hva er hovedårsakene til at afrikanere som bor i Norge blir utsatt for dette? Ifølge Kirkens Nødhjelp, er kjønnsbasert vold er alle typer vold som skjer på grunn av sosialt bestemte kjønnsforskjeller, som ulikheter mellom kvinner og menn. Kjønnsbasert vold omfatter blant annet også vold i nære relasjoner. Susan Gatwiri Mati, med master i kvinne- og kjønnsstudie, holdt et godt og informerende foredrag om akkurat dette temaet. Susan forklarer noen av de ledende hovedårsakene til at afrikanere i Norge opplever vold i nære relasjoner og kjønnsbasert vold:

Migrasjon
• Multikulturalisme
• Ulydige barn
• Depresjon og/eller stress
• Narkotika- og alkoholmisbruk

Etter foredraget ble deltakerne delt inn i grupper, og fikk spørsmål om tema som de skulle reflektere over og svare på. Engasjementet og deltagelsen var stor.
Takk til alle som bidro!

About the Author

You may also like these