Hvordan kan menn bidra i kampen mot kjønnslemleste av kvinner?

Hvordan kan du som mann bidra i kampen mot kjønnslemlestelse av kvinner? For å kunne bekjempe denne skadelige praksisen med mer effektivitet, er det viktig at menn aktivt deltar. Hisham Yousif, menneskerettighets- og samfunnsaktivist, forteller om mannens rolle fra et negativt og positivt syn i kampen mot kjønnslemlestelse. I Afrika er det som regel menn som sitter med makten og har flere rettigheter enn det kvinner har. Det sier seg selv om de da ikke er godt informert om kjønnslemlestelse, vil dette ha en negativ påvirkning på kvinner. Faktorer som kulturell og religiøs tro kan også ha en negativ påvirkning.

 

Yousif fortsetter med at om menn er godt nok informerte og er bevisste om denne skadelige praksisen, kan de spre bevissthet. Menn er «ledere» i familien og kan begynne med å informere familiemedlemmer. I mange afrikanske samfunn er ofte menn forvaltere innenfor lov og orden. Her kan de hjelpe til med å gjøre kjønnslemlesting straffbart og straffe de som utfører det. Til sist nevner Yousif at mannlige samfunnsledere kan bruke lederposisjonen og autoriteten som er gitt til å kjempe imot kjønnslemlestelse.

About the Author

You may also like these